Våren 2019 – Fag- og informasjonskveld med Sjur Dagestad