Inspirasjonsforedrag

Bedre beslutningsgrunnlag med BIM og GIS for byggebransjen

Detaljer

Sted
TEAMS (digitalt)
Dato
28 april, 2020 18:30
Dato:
april 28, 2020
Tid
18:30 - 20:00
Kostnad:
Gratis
Hendelse Kategorier:
, , ,
Meld deg på
Laster Hendelser

« All Events

  • Beklager. Denne hendelse har allerede funnet sted.

GRATIS FOREDRAG


Lær mer om hvordan man kan ta i bruk BIM og GIS i byggebransjen

Hvordan påvirker ny teknologi forretningsmodeller i byggebransjen?

Hvilke fordeler er det ved å ta i bruk tilgjengelig teknologi?

SETT AV DATOEN

28. April

kl. 18:30 Oppstart

kl 20:00 Avsluttning

TEMA I FOREDRAGET


BIM og GIS i byggebransjen åpner opp for mindre bruk av papirtegninger og enklere kommunikasjon gjennom modell.

  • Dette gir bedre nøyaktighet, reduksjon av feilmargin, bedre kontroll på masser/massebalanse og mer bærekraftige anlegg pga. mindre masseforflytning og transport.
  • Registrering av eksisterende ressurser og materialer med tanke på gjenbruk for å kjøpe mindre nye materialer er også data som kan håndteres i modell. Ombruk er avgjørende for å redusere utslippene i byggebransjen nå, samt for å imøtekomme krav til redusert klimafotavtrykk for nybygg.
  • Bedre visualiseringer i modell gir mer effektiv brukermedvirkning og involvering av berørte aktører for raskere prosesser og bedre samhandling

Det skal vises hvordan en hytte med bruk av BIM vil se ut i forhold til passering i lanskap, elektriske installasjoner og VVS

HVEM MØTER DU

Åge Langedrag


BIM-ekspert og sivilarkitekt Åge Langedrag deler erfaringer fra å ta i bruk tilgjengelig BIM- og GIS-teknologi

Åge har bakgrunn som arkitekt og har i mange år jobbet bredt med design på store landskaps-, bygg- og samferdselsprosjekter. Han er opptatt av hvordan teknologi sprenger grenser for hva som er mulig å få til i prosjekteringssammenheng. Ved å alltid være nysgjerrig på hva som rører seg i markedet er Åge blant Norges beste på kreativ bruk av BIM-programvare.

I flere år har Åge blitt invitert til verdens største software-messe for ingeniører, Autodesk University i Las Vegas. Her samles over 10 000 bransjefolk årlig for å utveksle lærdom rundt 3D-teknologi. Det er ikke uten grunn at Autodesksjefen viser til hva Multiconsult får til i sin åpningstale, eller at Åge engasjerer når han forteller om arbeidet vi gjør innen 3D foran et internasjonalt publikum.

I en skog av teknologiske muligheter trenger vi noen som legger øret til bakken og forstår hvordan vi best mulig benytter ny teknologi og nye hjelpemidler. Men det holder ikke å lytte. Man må også ha en stemme. Åge deler entusiastisk sin kunnskap og er en ettertraktet foredragsholder, både i Multiconsult, på universiteter og i ulike bransjefora. Han er også sentral i mange av Multiconsults store prosjekteringsoppdrag.

Bjørn Myrene


Bjørn Myrene har over flere år hatt fokus på å ta i bruk ny teknologi i byggenæringen og er erfaren innen bruk av BIM teknologi. Primært bruker han BIM teknologi for å visualiserer hytter, hus, industribygg og hyttefelt og nå vil ha dela av sine erfaringer.

«Ved hjelp av laserscannet høydedata eller drone og fotogrammetri får man ut nøyaktige høydedata som kan brukes til å prosjektere, planlegge og visualisere hyttefelt. Tomtefeltene kan også produseres i miniatyr ved hjelp av 3D printer og CNC fres for å lage modeller av hyttefelt for grunneiere. Dette har store fortrinn i forhold til salg og markedsføring av tomter hvor man faktisk kan se hvordan hyttefeltet og tomtene ligger i terrenget».

Ved bruk av BIM teknologi for prosjektering av hyttefelt kan man prosjektere opp både infrastruktur og tomtene i seg selv. Dette gir et unikt tegningsgrunnlag som kan legges ved for behandling hos kommunen.

I tillegg planlegger og visualisere Bjørn i samarbeid med kundene beliggenheten til bygget på tomten slik at det blir mest mulig forutsigbart hvordan sluttresultatet vil bli. Her vil man kunne visualisere utsikt, vegetasjon, solgang og høyder i forhold til nabobygg. Solsimuleringer viser et realistisk bilde på hvordan solgangen blir både utvendig og innvending i bygget og kan være utslagsgivende for hvordan planløsningen i bygget vil bli.

Morten Sommer


Morten Sommer bruker BIM teknologi i sin arbeidshverdag med prosjektering av hytter, hus og industribygg og vil dele av sin erfaring med bruk av tegneprogrammet DDS CAD med fokus på elektro og andre fagfelt.

«Det er ikke tankeløst hva som er på en tegning, hver eneste strek betyr noe og har en identitet som kan brukes til mer enn å være en symbol». På den måten planlegger Morten elektriske installasjoner ved å se føringsveier i digitale tegninger.

Jo bedre tegningsgrunnlag, jo mer nøyaktig blir mengder, plasseringer og avklaringer med kunden. Lengder, spenningsfall og dokumentasjon beregnes av seg selv i tegneprogrammet.

Morten har blant annet prosjektert opp elektriske installasjoner i et komplekst leilighetsbygg med 24 leiligheter over 5 etg. hvor hele byggeprosjektet ble planlagt med BIM teknologi. Dette gjorde byggeprosessen enklere for alle fag og førte til et betydelig mersalg pr. leilighet da man kunne tilby personlige tilpasninger til sluttkunde gjennom å visualisere leilighetene med BIM teknologi.

Foredraget digitalt

KORT FORTALT – HVA ER BIM?